KONSULTATION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsultation foregår kun efter forudgående aftale ved tidsbestilling.
 

  • Til en konsultation afsættes 10 minutter, incl. tid til journalføring m.v.

  • I særlige tilfælde, f. eks. ved konsultation om problemstillinger af psykisk karakter eller ved forebyggende børne- og graviditetsundersøgelser, afsættes længere tid.

 
Ved en konsultation:

 

  • kan der som hovedregel drøftes og afklares én problemstilling. F. eks. kan du ikke både få afklaret problemer med smerter i et knæ, samt afklare et problem med hovedpine.

  • Du kan heller ikke blive undersøgt for andre problemstillinger samtidig med, at du har en aftale om rutinemæssig kontrol af en kronisk sygdom/tilstand som f. eks. forhøjet blodtryk, sukkersyge og lign.

  • Har du behov for lægehjælp til flere forskellige helbredsproblemer, må du således prioritere dem, og aftale en konsultation til hver af dem.

 
Vær også opmærksom på, at du ikke kan regne med at få en lægelig vurdering af et helbredsproblem, hvis du kommer i klinikken til en aftale med sygeplejersken.
Hvis det viser sig, at din problemstilling kræver væsentlig længere tid end de afsatte 10 minutter, vil vi tilbyde en ny aftale til opfølgning.
 
Disse retningslinjer

  • er valgt for at give de bedste rammer for at undgå ventetid, samt for at sikre, at der er tid og fokus til at komme tilfredsstillende til bunds i ethvert helbredsproblem.