ATTESTER

  • Sygemelding til arbejdsgiver “mulighedsattest”: pris afhængig af attestens omfang.
  • Attest i forbindelse med afbestilling af rejse: 500 kr + moms.
  • Specielt angående sygemeldinger:  Vi afregner med dig, hvorefter du afregner med din arbejdsgiver. Hvis du ønsker regningen sendt til arbejdsgiver, bedes du medbringe arbejdsgivers: navn, adresse og EAN-nummer.