HENVISNINGER OG SYGEBESØG

Henvisninger: 

  • Henvisninger til sygehus, speciallæger, fysioterapeut m.v. kræver en lægefaglig vurdering og foretages derfor som undgangspunkt ved fremmøde i klinikken. 

  • Ved brug af private sundhedsforsikringer kræves der ligeledes lægefaglig vurdering ved fremmøde. Henvisning til f.eks fysioterapi kan derfor ikke afklares ved telefonisk henvendelse. Ved tvivl bedes du kontakte dit forsikringsselskab. 


Sygebesøg:

  • Foretages når lægelige forhold gør det nødvendigt.

  • Der aflægges således ikke sygebesøg pga. problemer med at komme frem til klinikken som følge af besværlig eller dyr transport og lign.

Der er handicapvenlige adgangsforhold til klinikken.