HENVISNINGER OG SYGEBESØG

Henvisninger: 

  • Henvisninger til sygehus, speciallæger, fysioterapeut m.v. foretages kun ved personlig kontakt ved en konsultation. 


Sygebesøg:

  • Foretages når lægelige forhold gør det nødvendigt.

  • Der aflægges således ikke sygebesøg pga. problemer med at komme frem til klinikken som følge af besværlig eller dyr transport og lign.

Der er handicapvenlige adgangsforhold til klinikken.